Habitatge 1a a Ciutat Vella

Una reforma integral realitzada sota paràmetres de bioconstrucció i amb el clar objectiu de recuperar l’essència d’aquests espais encara existents al nucli antic de Barcelona, a partir de restaurar els sostres i forjats d’entrebigat de fusta i volta ceràmica, emmarcar i deixar vistos en alguns punts els murs de càrrega de maó massís, restaurar les fusteries originals de fusta i els respectius balcons amb el clàssic cortinatge de tipus Alacantina, etc. Resumint, una intervenció que pretén oferir a l’usuari una llar confortable, tranquil·la i saludable.

Barcelona

90 m2 construïts