Escola infantil i primària “Roser Capdevila”

Com que aquest edifici, de gairebé 3000 m² de superfície, havia de construir-se en només 5 mesos, es va utilitzar un sistema prefabricat de formigó tant per a l’estructura com pels tancaments verticals.

Per evitar la imatge excessivament dura d’aquest tipus de construccions tan industrialitzades, es va aprofitar la zona de les aules exteriors cobertes per un porxo amb sostre de lames de fusta, per instal·lar-hi uns paraments verticals separadors revestits en ceràmica vidriada de colors.

D’aquesta manera, i jugant altra vegada amb la secció, aconseguim suavitzar la rotunditat de tot el volum construït. Al mateix temps, els nens, des del pati, reconeixen la seva aula pels colors vius de la ceràmica d’aquests paraments exteriors.

Polinyà

2950 m2 construits