Casa Alfons i Rosa

La reforma integral del cos existent i ampliació de l’habitatge mitjançant la construcció de dos nous volums en planta baixa, que sobresurten per ambdós costats i que contenen la sala-menjador i un porxo exterior respectivament.

El volum orientat a est, col·locat en diagonal respecte al cos central original, busca l’orientació més favorable per obtenir el màxim aprofitament de la llum solar, mentre que l’altre, en forma de porxo, ha esdevingut un dels espais més especials de la casa. Aquest últim es defineix per si sol mitjançant una envolupant ceràmica recolzada a terra, com si es tractés d’una catifa, que neix a la mateixa entrada de la casa, i que arribada a la seva fi gira en vertical formant una gelosia de gran grossària, sobre la qual reposa una llosa de formigó pintada de blanc.

Aquest porxo, acompanyat en un dels seus costats per la imponent gelosia ceràmica, s’ha convertit en l’àmbit ideal en el qual la família desplega varietat de funcionalitats des del qual observen, admiren i gaudeixen de la casa i els seus espais exteriors. És important destacar que aquesta intervenció ha estat projectada, ja des d’un inici, sota els principis d’Arquitectura Bioclimàtica, Geobiologia i Bioconstrucció.

El Masnou

254 m2 construits