nav

Habitatge plurifamiliar a la Bisbal de l'Empordà

Projecte per a la construcció d'un habitatge plurifamiliar a la Bisbal de l'Empordà.Superfície: 1050m². Projecte i obra: 2004-2007. Constructora: Estructures ULTRA,SA

todos proyectos