nav
Reforma i rehabilitació d'un immoble a Ciutat Vella

Reforma i rehabilitació d'un immoble a Ciutat Vella

Després de gairebé tres anys de redacció de projecte, hem iniciat els treballs de reforma i rehabilitació d'un immoble catalogat a Ciutat Vella, Barcelona. Aquest projecte ha esdevingut un nou repte pel despatx, intens i molt interessant, al tractar-se de la primera intervenció en restauració de patrimoni que realitzem. Els treballs de reforma, rehabilitació i restauració es centren principalment en la façana principal, façana posterior i espais comuns, mentre que al mateix temps es procedeix a la instal·lació d'un nou ascensor al forat d'escales existent.

Destaquem de moment les següents intervencions: A la façana principal, un cop netejada amb sabons neutres, s'hi ha descobert un especejament artístic imitació marbre (marbrejat) que hem recuperat amb la tècnica del llapis de plom i grafit (silicat negre). Anteriorment però, s'ha estucat tota la façana amb cal aèria amarada amb inserció de pigment color Siena fins aconseguir el cromatisme original de la façana. Els ornaments situats sota els balcons han estat netejats amb aigua pressió i sabons neutres, descobrint la seva materialització original, la ceràmica, als quals en una última fase s'hi aplicarà una veladura amb pigment terrós per donar-li un caràcter més uniforme i recuperar el seu color original. La resta d'elements com: carpinteries de fusta, baranes d'acer, cornises de pedra, cortinatge exterior, etc. seran també restaurats, seguint els criteris establerts pel Districte en termes de recuperació de l'estat original de finques catalogades.

A la zona del vestíbul es recupera un paviment de marbre blanc que es trobava ocult per un altre paviment. S'han trobat pintures artístiques en totes les parets i sostres del vestíbul que s'hauran de recuperar amb tècniques específiques de restauració mitjançant personal qualificat. A la porta d'entrada principal se li realitzarà un decapat per recuperar l'estat original de la mateixa, deixant vista la mateixa fusta del bastiment.

Una delicada intervenció, mitjançant el revestiment d'una de les parets del vestíbul amb fusta de pi blanquejat, ens ajudarà a amagar el pas de les noves instal·lacions (aigua i llum principalment) al mateix temps que dotarà de calidesa a tota la zona d'entrada a l'edifici.

Més endavant seguirem comentant altres aspectes tècnics i arquitectònics que estem desenvolupant en aquests moments a obra.

 

anterior noticia todas noticias siguiente noticia